23.08.2009

Vlkolínec

Jedna z legend mówi, że nazwa wsi pochodzi od pojawiających się w tej okolicy wilków.
Wioska na stromym stoku, pod szpiczastym szczytem Sidorovo
jest żywym skansenem, wsią-rezerwatem architektury, wpisaną na listę UNESCO.
Architektura Vlkolínca jest typowa dla górskich miejscowości, zrębowe domy typu górskiego z pastelowym podmurowaniem i dachami pokrytymi gontem. Wieś tworzy jedną z najlepiej zachowanych miejscowości z pierwotnymi ludowymi domami w całej Europie Środkowej. Dzięki peryferyjnemu położeniu został zachowany nie tylko historyczny charakter wsi i okolicznej przyrody, ale też obiektów i wyposażenia większości domów.
Zamieszkuje w niej kilkudziesieciu mieszkańców.